HAKKIMIZDA


Kuruluş

Yurt içi ve yurt dışında gönül birlikteliği yapan akademisyenler;
 • ortak akılla hareket etmek
 • fayda üretmek
 • farkındalık oluşturmak
İçin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında "Akademik Platform" kurulmuştur.

Misyonumuz

 • Evrensel nitelikte bilgiye
 • Özgün ve estetik değerlere sahip
 • Mesleki açıdan yetkin
 • Toplumsal değerlere saygılı
 • Akademisyenlerin birlikte
 • Ortak akılla hareket etme
 • Fayda üretme ve farkındalık oluşturma adına akademisyenlerle toplumun farklı kesimleri arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Vizyonumuz

 • Akademik saygınlığı ile dünyada kabul gören
 • Bilimsel çalışmalar yapan
 • Bilimsel çalışmaları destekleyen
 • Bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan
 • Ülkemiz başta olmak üzere dünya sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan
 • Takım çalışmasını teşvik eden
 • evrensel değerlere saygılı
 • toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş
 • kritik yapabilen
 • analitik düşünen ve sürekli gelişmeye açık bir platform oluşturmaktır