APJES HAKKINDA

SUNUŞ

Yurt içi ve yurt dışında gönül birlikteliği yapan akademisyenlerle ortak akılla hareket etme, fayda üretme ve farkındalık oluşturma adına yaptığımız çalışmalar neticesinde “Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (Academic Platform Journal of Engineering and Science - APJES)” ile huzurlarınızdayız. Yılda üç sayı olarak çıkarılması planlanan E-dergi ile bilgi ve teknoloji alanındaki yeniliklerin paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede; bilimsel çalışmalar yapan ve bilimsel çalışmaları destekleyen, bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayan, sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yürüten akademisyenlerin, birbirleri ile irtibatları sağlanacaktır. Akademik hayatın devamlılığı için şart olan genç akademisyenlerin yetişmesi de teşvik edilecektir. Dergimizin en kısa zamanda ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergi olması sizlerin destek ve katkıları ile gerçekleşecektir. E-dergimizin akademik hayatta faydalı ve başarılı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK